Pyeri sämikielâi okko! Šiõǥǥ sääʹm ǩiõli neäʹttel! Buori sámegielaid vahku! Hyvää saamen kielten viikkoa!

Sámegielaid vahku ulbmilin lea loktet sámegielaid stáhtusa ja lasihit dieđu gielaid ja sámekultuvrra birra juohke sajis. Temávahkku (Giellavahkku) bovde sihke priváhta ja almmolaš ásahusaid čalmmustahttit sámegielaid.

Giellavahkus sámenuorat miehtá Sámi leat leamaš aktiivvalaččat erenoamážit sosiála media kanálain. Ruoŧas sámenuorat (@saminuorra) hástalit nuoraid muitalit sámegillii sin beaivvi birra Instagram-máidnasiid bokte. Norgga bealde nuoraidsearvi Noereh ovttas sin oslolaš báikkálašservviin lea lágidan Noerengïele-gilvvu, mas oassálastit galget juohkit Instagramis gova, man govvatekstii oassálasti galgá čállit su jiellatsáni sámegillii. Gilvvu vuoiti oažžu fiinna niibbi. Suomas Yle Sohkaršohkka (@ylesohkarsohkka), nuoraid sámegielat rádioprográmma, lea almmustahttán sámegielat TikTok-videoid.

Suoma sámenuorat almmustahttá guhká vurdojuvvon neahttasiidduid giellavahku gudnin! Aiddo dál mis leat gárvvisin suoma- ja davvisámegielat veršuvdna, fargga mii almmustahttit maiddái anáraš- ja nuortalašgielat siidduid. Neahttasiidoprošeakta lea leamaš jođus juo jagis 2018 ja loahpalaš ruhtadeapmi siidduid bargamii oaččuimet diibmá čakčat oahpahus- ja kulturministeriijas. Siidduid ovdii leat rahčan SSN stivrrat 2018, 2019 ja 2020. Neahttasiidduid gráfalaš hábmemis ja ollašuhttimis lea vástidan márkanastindoaimmahat Govus.

Buori sámegielaid vahku!

Suoma Sámi nuoraid stivra