Áigeguovdil

Pyeri sämikielâi okko! Šiõǥǥ sääʹm ǩiõli neäʹttel! Buori sámegielaid vahku! Hyvää saamen kielten viikkoa!

Sámegielaid vahku ulbmilin lea loktet sámegielaid stáhtusa ja lasihit dieđu gielaid ja sámekultuvrra birra juohke sajis. Temávahkku (Giellavahkku) bovde sihke priváhta ja almmolaš ásahusaid čalmmustahttit sámegielaid. Giellavahkus sámenuorat miehtá Sámi leat leamaš aktiivvalaččat erenoamážit sosiála media kanálain. Ruoŧas sámenuorat (@saminuorra) hástalit nuoraid muitalit sámegillii sin

Loga eambbo

Arkiiva