Lääʹddjânnam sääʹmnuõr

Lääʹddjânnam sääʹmnuõr rõ (SSN) lij eeʹjj 1991 Uʹccjooǥǥâst alttuum sääʹmnuõri ouddõsvalvvâmõutstõskåʹdd.

Õutstõõzz tåimmjem täävtõssân lij raaveed sääʹmnuõri säʹmmlažvuõđ identiteeʹtt da lââʹzzted sij teâđlažvuõđ sääʹmkulttuuʹrest. Õutstõs põrgg lââʹzzted sääʹmnuõri õhttvuõđ âânnmõõžž, pueʹreed sääʹmǩiõl sââʹjj da kaggâd sääʹmkulttuur äʹrvstummuš. Õutstõõzz kõskksummuz tåimmõõzz liâ jeeʹresnallšem škooultõõzz, projeeʹkt, noorõõttmõõžž da lobbjummuš sääʹmnuõrid  kuõskki aaʹššin. SSN tåimmamvuʹvdd lij ceâlai Lääʹddjânnam da vuõss- sâjjsaž äʹrttel liâ lääʹddjânnmallaž sääʹmnuõr.

Ääiʹjpoddsaž