Yhdistys

Tietoa SSN:stä

Suomen saamelaisnuoret ry (SSN) on vuonna 1991 Utsjoella perustettu saamelaisnuorten edunvalvontajärjestö.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on vahvistaa saamelaisnuorten saamelaista identiteettiä ja lisätä heidän tietoisuuttaan saamelaiskulttuurista. Yhdistys pyrkii lisäämään saamelaisnuorten yhteydenpitoa, parantamaan saamen kielen asemaa ja nostamaan saamelaisen kulttuurin arvostusta. Yhdistyksen keskeisimmät toiminnot ovat erilaiset koulutukset, projektit, tapahtumat ja poliittinen lobbaaminen saamelaisnuoria koskevissa asioissa. SSN:n toiminta-alue on koko Suomi ja ensisijainen kohderyhmä ovat Suomessa asuvat saamelaisnuoret.

Yhdistyksellä on jäseniä noin 130. SSN tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua erilaisiin tapahtumiin, kuten salibandyn saamenmestaruuskisoihin, monipuolisiin alkuperäiskansojen seminaareihin ja yhdistyksen vuosikokoukseen. SSN tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan, blogissaan sekä facebook-sivuillaan. Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, yleisellä valtionavustuksella sekä erilaisilla projektirahoituksilla.

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää viisijäseninen hallitus. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi hallituksen jäsentä sekä varajäsenet (5) valitaan henkilövaaleilla vuosittain järjestettävässä vuosikokouksessa. Kaikilla jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä on äänioikeus vuosikokouksessa. Yhdistyksen toiminta on avointa ja jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua toimintaan sekä asettua ehdolle vuosikokouksessa pidettävässä henkilövaalissa.

Hallitus 2022

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi varsinaista jäsentä sekä enimmillään viisi varajäsentä. Rahastonhoitaja voi kuulua hallitukseen. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Vuosikokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa kokousten välissä.

Petra Laiti

puheenjohtaja

Máren-Elle Länsman

varapuheenjohtaja

Teija Kaartokallio

sihteeri

Ture Laiti

jäsen

Anne Olli

jäsen

Juhán-Tuommá Magga

varajäsen

Maren Elle Magga

varajäsen

Sunná Valkeapää

varajäsen

Enni Similä

varajäsen

Áile-Risten Holmberg

neuvonantaja