Yhdistys

Tietoa SSN:stä

Suomen saamelaisnuoret ry (SSN) on vuonna 1991 Utsjoella perustettu saamelaisnuorten edunvalvontajärjestö.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on vahvistaa saamelaisnuorten saamelaista identiteettiä ja lisätä heidän tietoisuuttaan saamelaiskulttuurista. Yhdistys pyrkii lisäämään saamelaisnuorten yhteydenpitoa, parantamaan saamen kielen asemaa ja nostamaan saamelaisen kulttuurin arvostusta. Yhdistyksen keskeisimmät toiminnot ovat erilaiset koulutukset, projektit, tapahtumat ja poliittinen lobbaaminen saamelaisnuoria koskevissa asioissa. SSN:n toiminta-alue on koko Suomi ja ensisijainen kohderyhmä ovat Suomessa asuvat saamelaisnuoret.

Yhdistyksellä on jäseniä noin 130. SSN tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua erilaisiin tapahtumiin, kuten salibandyn saamenmestaruuskisoihin, monipuolisiin alkuperäiskansojen seminaareihin ja yhdistyksen vuosikokoukseen. SSN tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan, blogissaan sekä facebook-sivuillaan. Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, yleisellä valtionavustuksella sekä erilaisilla projektirahoituksilla.

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää viisijäseninen hallitus. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi hallituksen jäsentä sekä varajäsenet (5) valitaan henkilövaaleilla vuosittain järjestettävässä vuosikokouksessa. Kaikilla jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä on äänioikeus vuosikokouksessa. Yhdistyksen toiminta on avointa ja jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua toimintaan sekä asettua ehdolle vuosikokouksessa pidettävässä henkilövaalissa.

Hallitus 2024

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi varsinaista jäsentä sekä enimmillään viisi varajäsentä. Rahastonhoitaja voi kuulua hallitukseen. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Vuosikokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa kokousten välissä.

Teija Kaartokallio

puheenjohtaja

Ture Laiti

varapuheenjohtaja

Niila-Juhán Valkeapää

sihteeri

Enni Similä

jäsen

Lotta Hagelin

jäsen

Helmi Ljetoff

varajäsen

Gáddjá Haarla Pieski

varajäsen

Emma Krupula

varajäsen

Aarni Pieski

varajäsen

Máren-Elle Länsman

neuvonantaja

Petra Laiti

neuvonantaja

Anni-Sofia Niittyvuopio

neuvonantaja