Hae jäseneksi

Liity mukaan! Ole hyvä ja täytä oheinen lomake.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 13-29-vuotiaat saamelaisnuoret. Yhdistyksemme kuuluu Suomen saamelaisten keskusjärjestöön (Suoma Sámiid guovddášsearvi), jonka sääntöjen mukaan jäsenjärjestöjen varsinaisten jäsenten on oltava saamelaisia. Noudatamme järjestön määritelmää saamelaisista, jonka mukaan saamelainen henkilö on sellainen, joka

  1. pitää itseään saamelaisena JA
  2. joko hän itse, yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään.

Varsinaisten jäsenten tulee siis täyttää yllä olevat ehdot ja olla iältään 13-29-vuotias. Jäsenhakemuksen yhteydessä keräämme jäsenmaksun, joka maksetaan kerran ja on suuruudeltaan 20 euroa. Jäsenyys jatkuu automaattisesti siihen vuoteen saakka, kun jäsen täyttää 30 vuotta tai hän päättää itse erota yhdistyksestä.

Varsinaisen jäsenyyden lisäksi tarjoamme myös kannatusjäsenyyttä. Kannatusajäseneksi voi hakea kuka tahansa, joka haluaa osallistua ja kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen vuosikokouksissa. Jäsenyydesta maksetaan kerran ja se on suuruudeltaan 50 euroa.

Jäsenyyden tyyppi: